Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4469/2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

Με την ενεργοποίηση πλέον του Ν. 4469/2017 για τοιν εξωδικαστικό συμβιβασμό των επιχειρήσεων η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες για την εναρμόνιση των απαιτήσεων του Νόμου στο αίτημα νομικών προσώπων που ήθελαν να ενταχθούν προς ρύθμιση χρεών μέσω του Νόμου. Η εταιρεία μας είναι σε θέση αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των στελεχών της, να παρέχει συμβουλευτικές χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 και πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει να υλοποιήσει: τη νομική υποστήριξη των αιτήσεων ένταξης σε όλο το πλαίσιο συμμετοχής και ένταξης στο Νόμο, καθώς έχει συνεργασία – πλαίσιο με μια εκ των σημαντικότερων Δικηγορικών Εταιριών της Αθήνας με μακρόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο και με πλήρη γνώση των απαιτήσεων, την εκπόνηση του επιχειρηματικού πλάνου βιωσιμότητας, τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών πινάκων και προβλέψεων με τη μέθοδο των ελεύθερων ταμειακών ροών, ώστε να αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης των ρυθμιζόμενων οφειλών, την εκπόνηση της αίτησης που απαιτείται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ. Ι.Χ. του Υπουργείου Οικονομικών.