Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΣΠΑ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η εταιρεία μας παρέχει τακτική ενημέρωση για προγράμματα χρηματοδότησης (επιδότησης) μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου, στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επιδοτηθούν για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους.
Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

Κατά την διαδικασία υποβολής:

  • Η υποστήριξη κατά την συλλογή απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Η επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του φακέλου.
  • Η οικονομική και τεχνική ανάλυση για τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
  • Η υποστήριξη κατά την συμπλήρωση του φακέλου επιδότησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Η υποστήριξη κατά την κατάθεση του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία και η υποστήριξη του φακέλου με τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά την διαδικασία υλοποίησης:

  • Η υποστήριξη κατά την διαχείριση του φακέλου του έργου.
  • Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου.
  • Η σύνταξη των αιτήσεων για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες και η υποστήριξη κατά την συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Ο εσωτερικός έλεγχος για την πορεία υλοποίησης του έργου.