Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Οικονομική και Διοικητική Συμβουλή σε επιχειρήσεις αφορά στην έρευνα, την ανάλυση τον σχεδιασμό και τελικώς τη γνωμοδότηση επί συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής διαδικασίας. Το εύρος τέτοιων ζητημάτων ποικίλει, από τις πωλήσεις έως την χρηματοδότηση και από την διαχείριση της καινοτομίας έως την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρηματικών μονάδων.
Η μεγάλη διαφορά με την εξωτερική ανάθεση έγκειται στο γεγονός ότι η συμβουλευτική δεν έχει εκτελεστικό παρά μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα: προτείνονται λύσεις από τον σύμβουλο και την υλοποίησή τους (ή μη) αναλαμβάνει η ίδια η επιχείρηση ή αναθέτει τις δράσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Συχνό φαινόμενο αποτελεί το γεγονός ο επιχειρηματίας ή το στέλεχος να μην μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς το πρόβλημα ή να ανακύπτουν περαιτέρω προβλήματα από αυτά που έχει ανιχνεύσει.

Η διαδικασία της συμβουλευτικής βοηθάει στην σωστή επεξεργασία των δεδομένων, καθιστώντας τον εντοπισμό απλή υπόθεση. Όλα αυτά μέσα από ένα σχήμα που παίρνει την εξής μορφή :

Είσοδος επιχείρησης στην συμβουλευτική διαδικασία

Διάγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση με την συνεργασία και των δύο μελών

Εκπόνηση μελετών από την εταιρία συμβούλων

Σχεδιασμός δράσης

Συμβουλευτική υλοποίησης και πιθανές διορθώσεις

Έξοδος από την συμβουλευτική διαδικασία

Η εταιρεία μας υποστηρίζει τον Έλληνα επιχειρηματία σε κάθε ζήτημα που απασχολεί την επιχείρησή του, είτε μέσω της υπηρεσίας του σχεδιασμού (marketing, χρηματοοικονομικός, διαδικασιακός) – όπου η ερευνητική διαδικασία ακολουθείται πιο συντεταγμένα – είτε μέσω της Οικονομικής & Διοικητικής Συμβουλής στη βάση του παραπάνω μοντέλου.