Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

MARKETING

Η εταιρεία μας οργανώνει στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης και προώθησης πωλήσεων, προτείνοντας μεθόδους αναδιοργάνωσης του Τμήματος Πωλήσεων μιας επιχείρησης και την ανάπτυξη εργαλείων για τη λειτουργία του.

Η υπηρεσία αυτή βοηθά στον στρατηγικό σχεδιασμό των πωλήσεων και στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. Πραγματοποιείται διαγνωστικός έλεγχος και καταγράφονται οι στόχοι, δυνατότητες, προβλήματα και ανάγκες της επιχείρησης. Εκπονούνται μελέτες αγοράς για να αναδειχθεί η πραγματική θέση (market position) και το μερίδιο αγοράς. Σχεδιάζεται η πολιτική Marketing και θεσπίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για την ευκολότερη παρακολούθηση.

Παράλληλα ως άλλη επιπλέον συνδυασμένη υπηρεσία η εταιρεία μας μπορεί να εκπονήσει μελέτες για αναδιοργάνωση των τμημάτων πωλήσεων και να αναπτύξει λειτουργικά εργαλεία για τον σχεδιασμό υπο-τμημάτων υποστήριξης πελατών (customer service) και των διαδικασιών λήψης παραγγελιών. Δημιουργούνται μηνιαία και ετήσια πλάνα πωλήσεων και σχεδιάζονται συστήματα αξιολόγησης ώστε να αναγνωρίζονται τυχόν προβλήματα και να ετοιμάζονται διορθωτικές κινήσεις.