Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η πολυετής εμπειρία μας, σας είναι χρήσιμη σε φοροτεχνικές διεκπεραιώσεις και εργασίες. Δίνουμε λύσεις και στρατηγικές για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ίδρυση / Λογιστική και Φοροτεχνική παρακολούθηση εταιρειών και επιχειρήσεων
(Ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ κλπ)

 • Καταχώρηση και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Φορολογική – φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη
 • Οργάνωση, στελέχωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Κατάρτιση και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών των αποτελεσμάτων χρήσης
 • Πλήρη κάλυψη των εταιριών σε θέματα μισθοδοσίας και εργασιακά θέματα
 • Εργασίες έναρξης, διακοπής, μετατροπή και συγχώνευση εταιριών
 • Καταστατικά  εταιριών και σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, Φ.Π.Α., Επιστροφές Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και άλλων παρακρατούμενων φόρων, φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Intrastat, κλπ.)
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Σύνταξη και κατάθεση πρακτικών και Διοικητικού Συμβουλίου Γενικών Συνελεύσεων
 • Σύνταξη & κατάθεση Ισολογισμών και Προσαρτημάτων
 • Εκθέσεις Ελεγκτών
 • Φορολογική κάλυψη και προστασία για επίλυση σοβαρών φοροτεχνικών προβλημάτων και φορολογικών ελέγχων, ακόμα και εάν αυτά αφορούν έτη προγενέστερα της συνεργασίας μας
 • Υπαγωγή  σε νόμο περί πτωχεύσεως

Ίδρυση / Λογιστική, Φοροτεχνική και Νομική παρακολούθηση εταιρειών και επιχειρήσεων
(Αλλοδαπές Εταιρείες)

 • Ίδρυση και σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρείας
 • Ίδρυση υπεράκτιων και εξωχώριων εταιρειών
 • Παροχή έδρας (virtual office)
 • Οργάνωση και στελέχωση λογιστηρίου, Φορολογική–φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη
 • Υπηρεσίες τεκμηρίωσης φορολογικής κατοικίας (απαραίτητα στελέχη όπως διευθυντής (Director) και γραμματέας, έδρα εταιρείας, γραφεία διοίκησης κλπ)
 • Μεταφορά έδρας
 • Νομική υποστήριξη
 • Εταιρικό αυτοκίνητο – μεταφορά αυτοκίνητων
 • Προετοιμασία για σίγουρη και αποτελεσματική τραπεζική συνεργασία -χρηματοδότηση
 • Μεταφράσεις
 • Εμπιστευματοδοχικές υπηρεσίες (trust)
 • Επενδυτικές προτάσεις
 • Ένταξη σε ευρωπαϊκά – κοινοτικά επιδοτούμενα προγράμματα
 • Αγορές και πωλήσεις επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες διεθνούς τραπεζικής –άνοιγμα διεθνών τραπεζικών λογαριασμών, ιδιωτικών και εταιρικών
 • Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, εταιρικά σχήματα φορολογικών και άλλων διευκολύνσεων