Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

fedHATTA VELMAR PACK

Η Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Θ.Βασιλάκη, σε συνεργασία με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας παρέχει χρηματοδοτικά προϊόντα στα μέλη της fedHATTA, φυσικά/νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, για την αγορά καινούριων οχημάτων (πλην FORD) με προνομιακούς όρους, όπως : α) προνομιακό επιτόκιο χρηματοδότησης για την επιχείρηση μέλος της fedHATTA, σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου, β) υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέσω του δικτύου συνεργατών της ΒΕΛΜΑΡ, γ) ταχύτατη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος χρηματοδότησης και δ) δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου σε μηνιαίες ή εποχικές δόσεις και διάρκεια χρηματοδότησης έως 84 μήνες.