Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Cybermedia έχει ταχθεί στη χρήση τεχνολογίας αιχμής προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει προς τους πελάτες της και προκειμένου να προστατεύει στο βαθμό του εφικτού τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών και επισκεπτών του δικτυακού μας τόπου.

Η Cybermedia εγγυάται και δηλώνει ότι εφαρμόζει το νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέα διάταξη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Cybermedia χωρίς να καταχωρείτε κανένα προσωπικό δεδομένο. Σε λίγες περιπτώσεις όμως, εμείς ή οι συνεργάτες μας μπορεί να χρειαστούμε ορισμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να μας δώσετε τις πληροφορίες αυτές (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί Αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου της Cybermedia παρέχουν την συγκατάθεση τους σ’ αυτή να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία από την ίδια, τις θυγατρικές της και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες μ’ αυτήν εταιρείες.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207/1998, Π.Δ. 79/2000 και άρθρο 8 Ν.2819/2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης, σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Cybermedia, στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω.

Η ασφάλεια και η ποιότητα της πληροφορίας

Πρόθεσή μας είναι να προστατεύσουμε την ποιότητα και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό προβήκαμε στις δέουσες τεχνικές και οργανωτικές ενέργειες. Η Cybermedia θα λάβει κάθε πρόνοια να εκτελέσει οιεσδήποτε διορθώσεις θέλετε να επιφέρετε στα δεδομένα σας το συντομώτερο δυνατόν.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται (Cookies, Web beacons)

Αν επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο για να περιπλανηθείτε, να διαβάσετε ή να “κατεβάσετε” πληροφορίες, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μερικές “πληροφορίες επισκεπτών” από εσάς, όπως το όνομα τομέα ή ξένιου υπολογιστή μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τη διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, τη χρονολογία και την ώρα που μπαίνετε στο δικτυακό τόπο μας και τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου, απ’ όπου συνδεθήκατε άμεσα με το δικτυακό τόπο μας.

Περιστασιακά συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των On-line υπηρεσιών προκειμένου να βελτιώσουμε τις διαδικτυακές και άλλες On-line υπηρεσίες και προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας. Πάντως αυτό γίνεται με τρόπο ανώνυμο ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση προσώπων. Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα Cookies προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να καταγράψουμε την κίνηση στο δικτυακό μας τόπο και για να μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτόν πιο χρήσιμο.

Τα Cookies είναι φορείς δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στο browser σας. Τα Cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες προσφορές, σε περίπτωση που επισκεφθείτε ξανά στο μέλλον τις ιστοσελίδες μας. Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύονται τα Cookies στο browser σας, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το browser σας αναλόγως. Πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του browser σας μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήστη του browser σας.

Η ασφάλεια και η ποιότητα της πληροφορίας

Πρόθεσή μας είναι να προστατεύσουμε την ποιότητα και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό προβήκαμε στις δέουσες τεχνικές και οργανωτικές ενέργειες. Η Cybermedia θα λάβει κάθε πρόνοια να εκτελέσει οιεσδήποτε διορθώσεις θέλετε να επιφέρετε στα δεδομένα σας το συντομώτερο δυνατόν.

Οι τεχνολογίες προστασίας δεδομένων

Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Η Cybermedia καταβάλλει κάθε προσπάθεια να σας προσφέρει τις αρμόζουσες επιλογές όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση των καταχωρουμένων δεδομένων.

Η ασφάλεια των παιδιών

Γενικά ο δικτυακός τόπος της Cybermedia δεν απευθύνεται σε παιδιά. Ο δικτυακός τόπος της Cybermedia adv. περιέχει ελάχιστες έως καθόλου πληροφορίες που στοχεύουν απ’ ευθείας σε παιδιά. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται στις ιστοσελίδες της Cybermedia από παιδιά χωρίς τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε όλους τους γονείς ή κηδεμόνες να διδάσκουν στα παιδιά τους ασφαλή και υπεύθυνη χρήση. Συστήνουμε δε με έμφαση στους γονείς να εποπτεύουν ενεργά τη δραστηριότητα των παιδιών τους στο διαδίκτυο.

Μη παροχή εγγυήσεων για περιεχόμενο

Οι ιστοσελίδες της Cybermedia περιέχουν διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν τρίτοι. Η Cybermedia καταβάλλει προσπάθεια για την προσεκτική επιλογή τέτοιων ιστοσελίδων. Πάντως η Cybermedia δεν αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο που βρίσκεται αποθηκευμένο στις ιστοσελίδες αυτές, ούτε και αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για τη συμμόρφωση των τρίτων αυτών προς την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. Ολες οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες μας έχουν ελεγχθεί προσεκτικά από εμάς ή τους συνεργάτες μας. Η Cybermedia και οι εμπλεκόμενοι τρίτοι δεν μπορούν πάντως να εγγυηθούν ότι αυτό είναι σωστό, πλήρες ή ενημερωμένο.

Μη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες των ιστοσελίδων της Cybermedia δεν αποτελούν ατομική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για συμβουλευτικές υπηρεσίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε προσωπικά ή τηλεφωνικά με την εταιρεία μας.

Χρήση ιστοσελίδων

Η εμφάνιση και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Cybermedia αποτελούν προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία. Αναπαραγωγή του περιεχομένου τους με οιαδήποτε μορφή προϋποθέτει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Cybermedia.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στη διεύθυνση :
Cybermedia AE
Κυκλαδων 24
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής

© Cybermedia