Δευ - Παρ : 09:00 - 17:00
info@cybermedia.gr
210 8014900

AUDITING

Η εταιρία μας διαχειρίζεται μία ολοκληρωμένη λύση αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης δανείων.
Μην αφήσετε την άγνοια, που ενισχύεται από τον φόβο και την ανασφάλεια, που προέρχονται από τις διαρκείς πιέσεις, τις οποίες ασκούν τα πιστωτικά ιδρύματα και οδηγηθείτε με μεθοδικότητα να αναγνωρίσετε δανειακό χρέος με κάθε είδους υπερχρεώσεις, έτσι ώστε να οδηγηθείτε σε συμβιβασμό με οποιαδήποτε πρόταση, η οποία σας στερεί κάθε προοπτική ανάκαμψης, κατακερματίζοντάς σας σταδιακά. Γνωρίστε την πραγματική οφειλή, τεκμήριο αδιαμφισβήτητο για την διαπραγματευτική σας ικανότητα με την τράπεζα, εξωδικαστικά ή δικαστικά, αποκτώντας θέση ισχύος.
Ελέγχουμε έγκυρα, εμπεριστατωμένα και με ακρίβεια τις δανειακές συμβάσεις.
Κατέχουμε ολοκληρωμένο λογισμικό για την ανάλυση της παρούσας κατάστασης του δανειακού χαρτοφυλακίου και της δανειακής παραβατικότητας.
Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται από ολοκληρωμένη πληροφοριακή πλατφόρμα επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence/BI) με την οποία αφενός, αναλύεται η παρούσα κατάσταση του δανειακού χαρτοφυλακίου και καταγράφεται η ποιότητα των δεδομένων που περιλαμβάνει η δανειακή σύμβαση και αφετέρου, ποσοτικοποιείται η δανειακή παραβατικότητα.
Ο έλεγχος μας γίνεται στις εγγραφές των λογαριασμών, παρουσιάζοντας τις χρεώσεις που αποκλίνουν από τους όρους της σύμβασης, από το Νόμο, και αυτές που καταστρατηγούν τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος και δικαστικές αποφάσεις.

Είδη τραπεζικών συμβάσεων που ελέγχουμε:

  • Συμβάσεις ομολογιακών δανείων
  • Συμβάσεις τρέχοντος, αλληλόχρεου λογαριασμού και πιστωτικού ορίου
  • Δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF) και σε οποιοδήποτε άλλο Νόμισμα
  • Συμβάσεις Leasing
  • Συμβάσεις Factoring
  • Συμβάσεις στεγαστικών δανείων
  • Συμβάσεις τραπεζικών καταθέσεων
  • Συμβάσεις καταναλωτικών δανείων
  • Συμβάσεις πιστωτικών καρτών

Παραδίδουμε σε ηλεκτρονικό αρχείο πλήρη, λεπτομερέστατη ημερήσια και συγκεντρωτική απεικόνιση των διαφορών που προκύπτουν.
Αναλαμβάνουμε την Εξωδικαστική διαχείριση δανείων με Διαπιστευμένο Τραπεζικό Διαμεσολαβητή (εκπόνηση συμφωνιών ρύθμισης οφειλών και διαπραγμάτευση με τους πιστωτικούς φορείς) και την Δικαστική διαχείριση δανείων, σε συνέργεια με τον δικηγόρο σας ή τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας δικηγορικά γραφεία.