Navigation Cybermedia: Αρχική

Επαγγελματικές λύσεις για εσάς και την επιχείρηση σας.

Προϊόντα που καλύπτουν την κάθε σας ανάγκη, απο την προστασία των δεδομένων
της επιχείρησης σας, μέχρι τον σχεδιασμό του επόμενου βήματος.

Μαζί σας σε κάθε σας βήμα.

Σταθερή πορεία προς την ανάπτυξη, ένα βήμα την φορά.

Επαγγελματικές λύσεις για κάθε επιχείρησηΌροι Χρήσης
×

Όροι Χρήσης

Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.cybermedia.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική σας προβολή.

Παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τους όρους που ακολουθούν. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε το κείμενο αυτό.Γενικά


Οποιαδήποτε και κάθε χρήση του δικτυακού τόπου της Cybermediaυπόκειται στους παρόντες Ορους Χρήσης. Η Cybermedia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να μετατρέψει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση.

Με την είσοδό σας ή όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την πρόσβασή σας ή τη χρήση του δικτυακού τόπου αποδέχεστε αυτόματα τους παρόντες Όρους Χρήσης στην τρέχουσα εκδοχή τους ως βασικούς προκειμένου για τη χρήση του δικτυακού τόπου. Για οποιαδήποτε και κάθε χρήση του δικτυακού τόπου της Cybermedia ευθύνεστε αποκλειστικά εσείς.

Ο χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Cybermedia


Ο χρήστης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η Cybermedia αποποιείται κάθε ευθύνης για τη διαρκή διαθεσιμότητα του δικτυακού της τόπου. Επίσης η Cybermedia διατηρεί το δικαίωμα της πλήρους ή μερικούς διακοπής της λειτουργίας ή παροχής του παρόντος δικτυακού τόπου ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτόν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση.Χρήση του δικτυακού τόπου της Cybermedia των περιεχομένων αυτού και των πληροφοριών που παρέχονται


Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από την Cybermedia θα παρέχονται στο χρήστη –εκτός κι αν υπάρχει αντίθετη δήλωση– δωρεάν. Επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιήσει και να τεκμηριώσει τις προσφερόμενες πληροφορίες ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών και ειδικά οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, μετατροπή ή ενσωμάτωση αυτών σε οποιασδήποτε μορφής έκδοση ή διαφήμιση επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της Cybermedia ή του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη των πληροφοριών. Η Cybermedia εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στο γεγονός ότι τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ασφαλιστικά δικαιώματα. Η Cybermedia διατηρεί πάντοτε στην ιδιοκτησία της οποιαδήποτε ανάλογα ασφαλιστικά δικαιώματα (ειδικότερα ονομασίες και εμπορικά σήματα).

Η Cybermedia έχει συγκεντρώσει και ελέγξει όλες τις πληροφορίες με τη μέγιστη φροντίδα και τις παρέχει σύμφωνα με τις γνώσεις και την πεποίθηση της. Οσον αφορά σε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, η εταιρεία τις έχει υιοθετήσει χωρίς καμιά μεταβολή. Ο κάθε χρήστης φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των πληροφοριών ως προς την ορθότητα, την πληρότητα ή την ενημερότητά τους.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.Σύνδεσμοι, περιεχόμενα και πληροφορίες για τρίτους


Ο δικτυακός τόπος της Cyber Media είναι δυνατό να περιέχει συνδέσεις και παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Cyber Media δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων και δεν παρουσιάζει ούτε προωθεί τέτοιες ιστοσελίδες ή τα περιεχόμενά τους ως δικά της, καθώς η Cyber Media δεν έχει τον έλεγχο των πληροφοριών ή των περιεχομένων των εν λόγω ιστοσελίδων. Επίσης, η Cyber Media δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών από τρίτους τις οποίες ο δικτυακός τόπος της Cyber Media παρέχει ως πληροφορίες από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που παρέχονται από οποιουσδήποτε συνεργαζομένους πωλητές.

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.Αποθήκευση λογισμικού


Στην περίπτωση που η Cyber Media προσφέρει λογισμικό για αποθήκευση, κάθε χρήση του εν λόγω λογισμικού θα υπόκειται στους σχετικούς όρους χρήσης του νόμιμου προμηθευτή ή του συγκεκριμένου κατασκευαστή. Αυτοί οι όροι χρήσης θα μεταφέρονται μαζί με το λογισμικό ή μπορούν να ληφθούν από τον κατασκευαστή/νόμιμο προμηθευτή του λογισμικού.Ανακοίνωση για τους ιούς των Η/Υ


Αν και η Cyber Media κάνει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει το δικτυακό της τόπο καθαρό από ιούς, η Cyber Media αδυνατεί να παρέχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή εγγύηση ότι δεν έχει προσβληθεί από ιούς. Ο Χρήστης, για δική του προστασία, θα κάνει τις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και θα χρησιμοποιήσει ανιχνευτή ιών πριν αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία, οποιοδήποτε λογισμικό.Κανονισμοί για τη χρήση κωδικών και υποχρεώσεις


Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση κωδικών και την αποφυγή κάθε ανάρμοστης συμπεριφοράς όσον αφορά στη χρήση τέτοιων κωδικών που πιθανόν να έχει λάβει για χρήση στο δικτυακό τόπο της Cyber Media. Στην περίπτωση που ο χρήστης ανακαλύψει ότι ο κωδικός του έχει διατεθεί ακούσια σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο που δεν έχει δικαιοδοσία ή ότι υφίσταται κίνδυνος κακής χρήσης, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Cyber Media. Στη συνέχεια, η Cyber Media θα προχωράει σε αποκλεισμό του εν λόγω κωδικού. Παρόλα αυτά όμως, η Cybermedia δεν φέρει καμία ευθύνη ενδωσυμβατική, λόγω αδικοπραξίας ή νομικής διάταξης που πιθανόν να θεωρεί ότι ισχύει, για καταβολή αποζημίωσης για την κακή χρήση οποιουδήποτε Προσωπικού Κωδικού. Επιπλέον η Cyber Media διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να υποχρεούται να διευκρινίσει τους λόγους, να ακυρώσει ή να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης του Χρήστη στην περιοχή που προστατεύεται με κωδικό αποκλείοντας τα Δεδομένα Χρήστη.Περιορισμός ευθύνης


Η Cyber Media χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Cyber Media , ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η Cyber Media σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Ως εκ τούτου η Cyber Media δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, απώλεια κερδών, οριστική διακοπή λειτουργίας, αναστολή λειτουργίας ή απώλεια δεδομένων ή άλλης συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού της τόπου.Δικαιοδοσία/Ισχύουσα νομοθεσία


Η Cybermedia δεν ισχυρίζεται ότι οι πληροφορίες, το λογισμικό ή η τεκμηρίωση που παρέχει ο δικτυακός τόπος της είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για ανάγνωση ή αποθήκευση σε άλλες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Cyber Media από άλλες χώρες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση στις πληροφορίες του δικτυακού τόπου της Cyber Media, στο λογισμικό ή την τεκμηρίωση από χώρες όπου το εν λόγω περιεχόμενο είναι παράνομο.

Οι Οροι Χρήσης διέπονται από από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Συμφωνείτε στην ύπαρξη αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει ή έχει σχέση με τους παρόντες Ορους Χρήσης ή τον παρόντα δικτυακό τόπο.


© Cybermedia

    Προσωπικά Δεδομένα
×

Προσωπικά Δεδομένα

Η Cybermedia έχει ταχθεί στη χρήση τεχνολογίας αιχμής προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει προς τους πελάτες της και προκειμένου να προστατεύει στο βαθμό του εφικτού τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών και επισκεπτών του δικτυακού μας τόπου.

Η Cybermedia εγγυάται και δηλώνει ότι εφαρμόζει το νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέα διάταξη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Cybermedia χωρίς να καταχωρείτε κανένα προσωπικό δεδομένο. Σε λίγες περιπτώσεις όμως, εμείς ή οι συνεργάτες μας μπορεί να χρειαστούμε ορισμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να μας δώσετε τις πληροφορίες αυτές (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί Αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου της Cybermedia παρέχουν την συγκατάθεση τους σ’ αυτή να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία από την ίδια, τις θυγατρικές της και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες μ’ αυτήν εταιρείες.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207/1998, Π.Δ. 79/2000 και άρθρο 8 Ν.2819/2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης, σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Cybermedia, στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω.Η ασφάλεια και η ποιότητα της πληροφορίας


Πρόθεσή μας είναι να προστατεύσουμε την ποιότητα και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό προβήκαμε στις δέουσες τεχνικές και οργανωτικές ενέργειες. Η Cybermedia θα λάβει κάθε πρόνοια να εκτελέσει οιεσδήποτε διορθώσεις θέλετε να επιφέρετε στα δεδομένα σας το συντομώτερο δυνατόν.Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται (Cookies, Web beacons)


Αν επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο για να περιπλανηθείτε, να διαβάσετε ή να "κατεβάσετε" πληροφορίες, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μερικές "πληροφορίες επισκεπτών" από εσάς, όπως το όνομα τομέα ή ξένιου υπολογιστή μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τη διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, τη χρονολογία και την ώρα που μπαίνετε στο δικτυακό τόπο μας και τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου, απ' όπου συνδεθήκατε άμεσα με το δικτυακό τόπο μας.

Περιστασιακά συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των On-line υπηρεσιών προκειμένου να βελτιώσουμε τις διαδικτυακές και άλλες On-line υπηρεσίες και προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας. Πάντως αυτό γίνεται με τρόπο ανώνυμο ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση προσώπων. Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα Cookies προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να καταγράψουμε την κίνηση στο δικτυακό μας τόπο και για να μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτόν πιο χρήσιμο.

Τα Cookies είναι φορείς δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στο browser σας. Τα Cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες προσφορές, σε περίπτωση που επισκεφθείτε ξανά στο μέλλον τις ιστοσελίδες μας. Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύονται τα Cookies στο browser σας, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το browser σας αναλόγως. Πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του browser σας μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήστη του browser σας.Η ασφάλεια και η ποιότητα της πληροφορίας


Πρόθεσή μας είναι να προστατεύσουμε την ποιότητα και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό προβήκαμε στις δέουσες τεχνικές και οργανωτικές ενέργειες. Η Cybermedia θα λάβει κάθε πρόνοια να εκτελέσει οιεσδήποτε διορθώσεις θέλετε να επιφέρετε στα δεδομένα σας το συντομώτερο δυνατόν.Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται (Cookies, Web beacons)


Αν επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο για να περιπλανηθείτε, να διαβάσετε ή να "κατεβάσετε" πληροφορίες, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μερικές "πληροφορίες επισκεπτών" από εσάς, όπως το όνομα τομέα ή ξένιου υπολογιστή μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τη διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, τη χρονολογία και την ώρα που μπαίνετε στο δικτυακό τόπο μας και τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου, απ' όπου συνδεθήκατε άμεσα με το δικτυακό τόπο μας.

Περιστασιακά συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των On-line υπηρεσιών προκειμένου να βελτιώσουμε τις διαδικτυακές και άλλες On-line υπηρεσίες και προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας. Πάντως αυτό γίνεται με τρόπο ανώνυμο ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση προσώπων. Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα Cookies προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να καταγράψουμε την κίνηση στο δικτυακό μας τόπο και για να μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτόν πιο χρήσιμο.

Τα Cookies είναι φορείς δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στο browser σας. Τα Cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες προσφορές, σε περίπτωση που επισκεφθείτε ξανά στο μέλλον τις ιστοσελίδες μας. Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύονται τα Cookies στο browser σας, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το browser σας αναλόγως. Πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του browser σας μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήστη του browser σας.Οι τεχνολογίες προστασίας δεδομένων


Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Η Cybermedia καταβάλλει κάθε προσπάθεια να σας προσφέρει τις αρμόζουσες επιλογές όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση των καταχωρουμένων δεδομένων.Η ασφάλεια των παιδιών


Γενικά ο δικτυακός τόπος της Cybermedia δεν απευθύνεται σε παιδιά. Ο δικτυακός τόπος της Cybermedia adv. περιέχει ελάχιστες έως καθόλου πληροφορίες που στοχεύουν απ’ ευθείας σε παιδιά. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται στις ιστοσελίδες της Cybermedia από παιδιά χωρίς τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε όλους τους γονείς ή κηδεμόνες να διδάσκουν στα παιδιά τους ασφαλή και υπεύθυνη χρήση. Συστήνουμε δε με έμφαση στους γονείς να εποπτεύουν ενεργά τη δραστηριότητα των παιδιών τους στο διαδίκτυο.Μη παροχή εγγυήσεων για περιεχόμενο


Οι ιστοσελίδες της Cybermedia περιέχουν διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν τρίτοι. Η Cybermedia καταβάλλει προσπάθεια για την προσεκτική επιλογή τέτοιων ιστοσελίδων. Πάντως η Cybermedia δεν αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο που βρίσκεται αποθηκευμένο στις ιστοσελίδες αυτές, ούτε και αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για τη συμμόρφωση των τρίτων αυτών προς την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. Ολες οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες μας έχουν ελεγχθεί προσεκτικά από εμάς ή τους συνεργάτες μας. Η Cybermedia και οι εμπλεκόμενοι τρίτοι δεν μπορούν πάντως να εγγυηθούν ότι αυτό είναι σωστό, πλήρες ή ενημερωμένο.Μη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών


Οι υπηρεσίες των ιστοσελίδων της Cybermedia δεν αποτελούν ατομική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για συμβουλευτικές υπηρεσίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε προσωπικά ή τηλεφωνικά με την εταιρεία μας.Χρήση ιστοσελίδων


Η εμφάνιση και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Cybermedia αποτελούν προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία. Αναπαραγωγή του περιεχομένου τους με οιαδήποτε μορφή προϋποθέτει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Cybermedia.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στη διεύθυνση :

Cybermedia

Κυκλαδων 24

144 52 Μεταμόρφωση Αττικής

Cybermedia 2016. All Rights Reserved